Partneri

Florbalový klub TJ JM Chodov

Florbalový klub TJ JM Chodov (ženská složka)

V sezóně 2010 / 2011 navázala ženská složka našeho klubu úzkou spolupráci s Footfitting centrem. Toto centrum se zabývá vývojem a tvarováním speciálních ortopedických vložek Conform'able a nabízí tak celou řadu možností, jak podpořit a pozitivně ovlivnit zdraví člověka a také sportovní výkon.

Již v průběhu sezóny 2010 / 2011 absolvovala převážná část ženského extraligového „A“ týmu speciální ortopedická vyšetření v Footfitting centru, která byla zaměřena na komplexní diagnostiku zatížení dolních končetin, polohu těžiště a polohu pánve. Díky profesionálnímu přístupu centra, byla pro realizační tým florbal klubu Chodov zpracována ucelená souhrnná zpráva obsahující speciální ortopedické analýzy všech hráček, doplňující informace k nejčastěji pozorovaným problémům i obecnou problematiku o prevenci sportovních úrazů a funkčnosti dolních končetin.

Na základě těchto analýz byly vybraným hráčkám doporučeny a připraveny první anatomicky tvarované vložky Conform'able, které měly potlačit negativní vlivy zátěže na dolní končetiny a výrazně přispět prevenci zranění a zároveň dosažení vyšší sportovní výkonnosti. Hráčky mají navíc možnost pravidelných kontrolních diagnostik a následného přetvarování vložek dle jejich aktuálního stavu tak, aby se veškeré disbalance a jednostranné přetěžování dále postupně eliminovaly.

Spolupráce florbalového klubu TJ JM Chodov s centrem Footfitting přinesla první ovoce společné práce a úsilí. Hráčky, které užívají vložky Conform'able již po prvních měsících jejich užívání a prvních kontrolních diagnostických vyšetřeních zaznamenaly výrazné zlepšení kompletního stavu dolních končetin, zejména pak rovnoměrného zatížení dolních končetin. Využívání anatomicky tvarovaných vložek Conform'able u hráček týmu mělo přímý dopad i na samotný sportovní výkon, kde se jejich vliv projevil zejména na výrazně lepší stabilitě, pohybových schopnostech hráčky a výrazně větší jistotě a pevnosti postavení. V neposlední řadě se hráčky, které se dlouhodobě potýkaly i s nejrůznějšími zdravotními problémy, dostaly díky využívání vložek Conform'able a pravidelným kontrolám znovu do výborné fyzické kondice a jejich zdravotní stav nenese výraznější známky předchozích problémů či zranění.

Za realizační tým ženských družstev TJ JM Chodov se ke spolupráci s Footfitting centrem vyjádřil hlavní trenér Extraligového týmu žen a hlavní trenér ženské složky klubu – Ondřej Neuman:

„Spolupráci s Footfitting centrem vnímáme jako revoluční krok v přípravě našich hráček a dalším rozvoji profesionálního zázemí našeho klubu. Samotné hráčky si dosažené výsledky velice chválí a i my registrujeme jednoznačně průkazné pokroky v jejich vývoji. Řada hráček díky kvalitní a profesionální spolupráci všech lidí z Footfitting centra dostává péči na úrovni profesionálních sportovců a tato péče se pozitivně projevuje i na jejich samotných sportovních výkonech.

Tato spolupráce se již během letošní první společné sezóny promítla do výkonů několika klíčových hráček, které se i díky využívání vložek Conform'able podílely na velkých úspěších klubu, jakými jsou například zisk titulu mistra ČR v kategorii dorostenek či titul vicemistryň ČR v kategorii juniorek. V neposlední řadě se hráčky, které využívají těchto metod a možností staly stabilními členkami reprezentačních výběrů ČR a díky rostoucí výkonnosti si zde upevňují svou pozici.

Spojení našich sil s Footfitting centrem vnímáme jako spojení dvou organizací, jejich cílem je pomáhat všem našim hráčkám ke zdravému životnímu stylu, podporovat jejich sportovní úsilí a vytvářet jim profesionální zázemí na jejich cestě ke sportovním vrcholům.

Chceme být ve florbalu dlouhodobě úspěšným klubem a být nejlepší. Proto budeme spolupracovat s nejlepšími odborníky ve svých oborech, a tuto představu naplňují lidé z Footfitting centra na 100%! Spolupráce si vážíme a těšíme se na další společné úspěchy.“