Technologický postup tvarovania ortopedických vložiek Conform'able

 1. Prehliadka chodidiel, postavenia a pohybu klienta – Subjektívne zhodnotenie a prehliadka pacienta

 2. Skenovanie chodidiel na stroji PRESS CAM V3.0 – Koncept senzorovej tlakovej dosky v kombinácii s web kamerou, nám pomáha zistiť veľmi precíznu statickú a dynamickú analýzu chodidla. Všetky dáta o analýze i klientoch sa ukladajú a ďalej sa s nimi pracuje na zlepšovaní postavenia a korekcii chodidla.

 3. Určenie správnej veľkosti vložky a typu chodidla pomocou THERMIC M3

  • meranie dĺžky
  • meranie šírky nohy
  • meranie výšky nartu
  • termický odtlačok plosky nohy

 4. Vytvorenie presných odtlačkov chodidiel na zariadení Custom Station do silikónových vakov – vytvorenie jedinečných odtlačkov chodidiel potrebných pre správne vytvorenie ortopedických vložiek, prípadná korekcia postavenia a náprava klenby chodidla.

 5. Nahriatie predom vybraných 100% tvarovateľných ortopedických vložiek Conform'able – príprava plochých vložiek conform'able, zmena štruktúry vložiek, zmäkčenie a prepojenie jednotlivých vrstiev a materiálov vložiek.

 6. Vytvorenie vložiek presným kopírovaním klientovho chodidla – výroba dokonalých šablón chodidiel, každá vložka kopíruje presne dané chodidlo.

 7. Dobrúsenie vytvarovaných ortopedických vložiek na strojoch – pre úplne presné usadenie do obuvi.